Ảnh minh họa
 

Cụ thể: huyện Krông Nô 10 trường hợp, trong đó 5 trường hợp tại cộng đồng, 05 trường hợp trong khu phong toả; huyện Tuy Đức 4 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tại cộng đồng, 1 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 1 trường hợp trong khu phong toả, 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Mil 3 trường hợp, trong đó 2 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, 1 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk Song 2 trường hợp, gồm 1 trường hợp tại cộng đồng, 1 trường hợp trong khu cách ly điều trị COVID-19.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan