Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, TP.Gia Nghĩa 5 trường hợp, gồm 1 trường hợp trong khu cách ly điều trị, 1 cách ly y tế tại nhà và 3 trường hợp tại cộng đồng; huyện Krông Nô 3 trường hợp, gồm 1 trường hợp ở khu cách ly điều trị, 2 trường hợp trong cộng đồng; huyện Đăk Mil 3 trường hợp, gồm 1 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp về từ Đồng Nai; huyện Đăk Glong 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp trong cộng đồng, 2 trường hợp về từ Bình Dương; huyện Tuy Đức 3 trường hợp trong khu phong tỏa; huyện Đăk Song 2 trường hợp về từ  Đồng Nai; huyện Cư Jut 1 trường hợp về từ Bình Dương.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan