Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Đắk R’lấp 03 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại cộng đồng, 02 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Mil 06 trường hợp, trong đó 03 trường hợp ngoại tỉnh, 03 trường hợp cách ly y tế tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 06 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk Song 10 trường hợp, trong đó 03 trường hợp tại cộng đồng, 07 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan