Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Krông Nô 12 trường hợp, trong đó 8 trường hợp tại cộng đồng, 4 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đắk Song 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 2 trường hợp cách ly y tế tập trung; huyện Đắk R’Lấp 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, 2 trường hợp tại cộng đồng; huyện Cư Jut 2 trường hợp, trong đó 1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, 1 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk Mil 1 trường hợp về từ tỉnh Đồng Nai; TP.Gia Nghĩa 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 6 trường hợp, trong đó 4 trường hợp là F1, 2 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan