Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Krông Nô 11 trường hợp, trong đó 3 trường hợp cách ly tại nhà, 8 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Đắk R’lấp 5 trường hợp, gồm 4 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, 1 trường hợp mắc tại cộng đồng; huyện Đắk Mil 4 trường hợp mắc tại cộng đồng; TP.Gia Nghĩa 4 trường hợp, trong đó 2 trường hợp ở khu phong tỏa, 1 cách ly y tế tại nhà và 1 mắc tại cộng đồng; huyện Đắk Song 3 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương; huyện Đắk Glong 1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương; huyện Cư Jút 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan