Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Krông Nô 20 trường hợp cách ly y tế tại nhà và trong khu vực phong tỏa; TP.Gia Nghĩa 4 trường hợp, trong đó 3 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 1 trường hợp về từ Bình Dương; huyện Đắk Mil 3 trường hợp, gồm 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk R’lấp 2 trường hợp về từ tỉnh Đồng Nai và Bình Dương; huyện Tuy Đức 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 1 trường hợp cách ly y tế tập trung. 

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan