Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể: TP.Gia Nghĩa 15 trường hợp, trong đó 7 trường hợp tại cộng đồng, 4 trường hợp cách ly tại nhà, 3 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh; huyện Krông Nô 6 trường hợp, trong đó 5 trường hợp đang cách ly tại nhà, 1 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Đăk Mil 5 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Cư Jút 4 trường hợp về từ các tỉnh có dịch; huyện Đăk GLong 4 trường hợp về từ các tỉnh có dịch.

Các bệnh nhân đã dược đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan