Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Krông Nô 25 trường hợp, gồm 4 trường hợp cách ly tại nhà, 21 trường hợp trong khu vực phong tỏa; TP.Gia nghĩa 5 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Phú Yên, Nghệ An; huyện Đắk Mil 4 trường hợp, trong đó 1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, 3 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk R’lấp 01 trường hợp cách ly y tế tại nhà. 

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan