Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Krông Nô 15 trường hợp, gồm 8 trường hợp tại cộng đồng, 7 trường hợp cách ly y tế tại nhà và trong khu vực phong tỏa; huyện Đăk Mil 10 trường hợp, gồm 5 trường hợp trong cộng đồng, 5 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh; huyện Đắk Glong 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp về từ Đồng Nai, 1 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; TP.Gia Nghĩa 3 trường hợp, gồm 2 trường hợp trong cộng đồng, 1 về từ Đồng Nai; huyện Đắk R’lấp 3 trường hợp, trong đó 2 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; huyện Tuy Đức 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan