Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Krông Nô 29 trường hợp, gồm 2 trường hợp về từ Bình Dương và Long An, 10 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 17 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Mil 4 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 3 trường hợp về từ Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh, đã được cách ly y tế tập trung; huyện Đắk R’Lấp 2 trường hợp trong cộng đồng; TP.Gia Nghĩa 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh; huyện Cư Jut 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Tuy Đức 1 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan