Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, TP.Gia Nghĩa 30 trường hợp, trong đó 16 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 14 trường hợp trong khu vực cách ly phong toả; huyện Krông Nô 6 trường hợp trong khu vực cách ly phong toả; huyện Đắk R’lấp 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 1 trường hợp về từ Lâm Đồng, 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 2 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh; huyện Cư Jut 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh; huyện Đắk Mil 1 trường hợp trong khu vực cách ly phong toả. Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và thực hiện tốt thông điệp 5K, cũng như thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan