Ảnh minh họa

 

Cụ thể, thành phố Gia Nghĩa 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; huyện Đắk R’Lấp 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Krông Nô 9 trường hợp, trong đó 5 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 4 trường hợp ghi nhận trong khu vực phong tỏa; huyện Đắk Mil 14 trường hợp, trong đó 8 trường hợp ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 6 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Cư Jút 18 trường hợp, trong đó 15 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 2 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan