Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, thành phố Gia Nghĩa 2 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Đắk Song 2 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; huyện Đắk Mil 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Tuy Đức 3 trường hợp, trong đó 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Cư Jút 7 trường hợp, trong đó 2 trường hợp về từ các tỉnh có dịch, 5 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk R’lấp 9 trường hợp, trong đó 1 trường hợp trong cộng đồng, 2 trường hợp về từ tỉnh có dịch, 6 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 12 trường hợp, trong đó 1 trường hợp ở khu vực phong tỏa, 11 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Krông Nô 20 trường hợp, trong đó 2 trường hợp trong khu vực điều trị COVID-19, 18 trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan