Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Đắk Mil 01 trường hợp cách ly tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 02 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 01 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Tuy Đức 08 trường hợp, trong đó 04 trường hợp tại cộng đồng, 04 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đăk Glong 10 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Krông Nô 11 trường hợp, trong đó  01 trường hợp cách ly tại nhà, 04 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 06 trường hợp ghi nhận ở khu vực phong tỏa; huyện Cư Jút 13 trường hợp, trong đó 06 trường hợp đã được cách ly y tế tại nhà, 07 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đăk Song 41 trường hợp, trong đó 07 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 34 trường hợp ở khu vực phong tỏa. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan