Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Tuy Đức 05 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ở khu điều trị, 02 trường hợp ngoại tỉnh, 02 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 06 trường hợp, trong đó 03 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 03 trường hợp ở khu vực phong tỏa; huyện Krông Nô 07 trường hợp tại cộng đồng; TP.Gia Nghĩa 11 trường hợp, trong đó 05 trường hợp tại cộng đồng, 06 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Cư Jut 12 trường hợp, trong đó 02 trường hợp tại cộng đồng, 10 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk R’lấp 12 trường hợp, trong đó 05 trường hợp tại cộng đồng, 07 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 42 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ngoại tỉnh, 06 trường hợp tại cộng đồng, 12 trường hợp ở khu vực phong tỏa, 23 trường hợp cách ly y tế tại nhà.

T/h: Ngô Lan