Hình ảnh có liên quan

Hiện tại, sầu riêng giống địa phương đang được thương lái thu mua tại vườn từ 7.000đ- 8.000đ/kg, trong khi mua tại vựa là 12.000đ/kg và bán ra dao động từ 25.000đ- 30.000đ/kg. Các loại sầu riêng ghép như Ri-6, Thái được thu mua tại vườn từ 30.000đ- 38.000đ/kg, mua tại vựa ở mức 35.000đ- 40.000đ/kg, sau đó được xuất bán ở mức từ 55.000đ- 60.000đ/kg, tùy trọng lượng trái. Bên cạnh các trái già và đạt trọng lượng chuẩn, các vựa sầu riêng cũng thu mua cả những trái phẩm chất kém, trọng lượng nhỏ để xuất bán cho nhà máy làm kem.

                                                                                H'Loan