Theo Quyết định này, các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nông thôn ngoài các chính sách đã được hưởng theo quy định của Nhà Nước sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng, các đối tượng trên sinh sống tại khu vực thành thị sẽ được hỗ trợ 700 nghìn đồng/người/tháng. Với mức hỗ trợ trên, mục tiêu mà tỉnh Đắk Nông hướng tới là góp phần tạo điều kiện nâng cao đời sống, hỗ trợ những người yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững. UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ban, ngành liên quan và chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các đối tượng được hỗ trợ, triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, tránh sai sót./.

T/h: Hải Thanh