Học sinh tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết tháng 2/2020
 
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2. Tuy nhiên, ngày 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19.

Công văn của Bộ GD-ĐT đào tạo nêu rõ, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ cũng sẽ có phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

 
Công văn của UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh tiếp tục nghỉ học và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 

Sau khi có công văn đề nghị của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục có văn bản cho học sinh kéo dài thời gian nghỉ học.  Công văn của UBND tỉnh Đắk Nông nêu rõ, các đơn vị, địa phương thông báo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên, học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết tháng 2/2020.

Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý con em trong thời gian tiếp tục nghỉ học nhằm phòng tránh các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở GD-ĐT chủ động tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về lùi thời điểm kết thúc năm học và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

PTD News