Hội nghị nhằm kịp thời khích lệ, động viên tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp nỗ lực vượt khó phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid – 19. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận các giải pháp, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân để tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nắm bắt cơ hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

T/h: Bảo Ngọc