Hơn 6.600 ha hồ tiêu của Đắk Nông đã bị chết, chiếm 19,2% diện tích hồ tiêu toàn tỉnh
 

Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục hướng dẫn nông dân các địa phương nhổ bỏ, tiêu hủy những diện tích tiêu hồ tiêu đã bị chết hoặc không có khả năng phục hồi để chuyển đổi sang cây trồng khác hiệu quả hơn. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo đề xuất các bộ, ngành xem xét có chính sách đặc thù với tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ thiệt hại cho nông dân trồng hồ tiêu theo quy định. Ngành nông nghiệp cũng khuyến khích người dân sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, tiết kiệm chi phí sản xuất. Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị, sản xuất có chứng nhận./.

 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng