Nhiều diện tích cà phê tại Đắk Mil bị chết cháy do khô hạn
 

Hầu hết diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán đều nằm ngoài phạm vi phục vụ tưới của các công trình thủy lợi do nhà nước quản lý. Trong đó, đa phần diện tích này đều tập trung ở các huyện phía bắc của tỉnh. Cụ thể: tại huyện Krông Nô hơn 16.960 ha; huyện Đắk Mil hơn 4.100 ha; huyện Cư Jút hơn 1.360 ha bị thiệt hại do hạn hán. Nguyên nhân chính là do tình trạng nắng nóng kéo làm cho mạch nước ngầm tại các ao hồ nhỏ, giếng khoan của các hộ gia đình bị sụt giảm mạnh, không đảm bảo được nguồn nước tưới.

T/h: Lê Cung