Cụ thể, đối với bậc Tiểu học có  trên 17.200 em, THCS có hơn 8.200 em, THPT có trên 1.500 em. Mỗi học sinh được cấp đủ 1 bộ sách giáo khoa, đối với vở viết, bậc Tiểu học 14 quyển; THCS 20 quyển; THPT 24 quyển và một số dụng cụ học tập khác. Như vậy, so với năm trước, năm nay việc cấp phát sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập thuận lợi hơn. Việc thống kê danh sách, rà soát đối tượng thực hiện chặt chẽ nên khắc phục được tình trạng bỏ sót đối tượng. Trong tháng 7 này, toàn bộ sách, vở, dụng cụ học tập sẽ được bàn giao đến phòng giáo dục các huyện, thị xã, các trường THPT trên địa bàn./.  

Lệ Quyên