Một vườn tiêu bị nhiễm bệnh và đang chết dần
 

Các bệnh phát sinh chính trên cây hồ tiêu chủ yếu bệnh chết nhanh, chết chậm, đen lá, bệnh hại rễ do tuyến trùng ...Trong đó, nhiễm nhẹ 148 ha; nhiễm trung bình 69 ha, nhiễm nặng 66,5 ha. Diện tích nhiễm chủ yếu tại huyện Đắk Song, Đắk Glong. Nguyên nhân là do giá cả hồ tiêu xuống thấp, nhiều vườn cây già cỗi cho năng suất thấp, bà con nông dân hạn chế đầu tư, chăm sóc và đang có ý định chuyển sang cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn khiến diện tích hồ tiêu bị thu hẹp. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết mưa, nắng thất thường cây tiêu khó thích nghi, sâu bệnh hại dễ phát sinh. Bên cạnh đó, nhiều vườn tiêu bị bệnh năm 2018 - 2019 đến nay khó phục hồi cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

 

T/h: Trịnh Nga- Văn Vân