Đến nay toàn tỉnh Đắk Nông có 19/61 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 14,57 tiêu chí; còn 8 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong năm 2020, tỉnh Đắk Nông phấn đấu có 02 đơn vị cấp huyện là thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp hoàn thành xây dựng NTM và có thêm từ 6-8 xã đạt chuẩn NTM. Tổng nhu cầu nguồn vốn của 08 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 là 103 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 84,8 tỷ đồng, vốn huy động khác trên 18,8 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp
 

Hiện nay, UBND các huyện đã có kế hoạch bố trí vốn ngân sách Nhà nước được trên 28,1 tỷ đồng, còn lại gần 56,7tỷ đồng chưa có nguồn vốn để bố trí. Tổng nhu cầu nguồn vốn để đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Đắk R’lấp là 138,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước là 47,8 tỷ đồng, nguồn huy động khác là 90,4 tỷ đồng; hiện nay chưa có nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
 

Cuộc họp đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình; ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng có công với cách mạng; quan tâm đầu tư xây dựng đường điện, đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp và các HTX hoạt động...

Đại biểu tham gia thảo luận tại cuộc họp
 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các địa phương ưu tiên dành nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM; phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên. Ngân hàng chính sách xã hội cũng cần đổi mới hình thức hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, đảm bảo phù hợp, phát huy hiệu quả. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện: Tuy Đức, Đắk Glong và Krông Nô có giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt 8 xã đang đạt dưới 10 tiêu chí sớm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đạt trên 10 tiêu chí trở lên trong năm nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị các địa phương tập trung ưu tiên dành nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM
 

 

T/h: Ngô Lan-Văn Hiệp