Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội diễn ra ngày 25/1

So với các tỉnh trong cả nước, Đắk Nông được ví như “đứa con sinh sau đẻ muộn”. Song được sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Đắk Nông ngày càng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, đặc biệt Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, đời sống của nhân dân trong tỉnh, nhất là vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn không ít khó khăn. Do đó, nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Đắk Nông nói riêng.

Một góc của TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông)
 

Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp và trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nhân dân trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tiếp tục bàn thảo, quyết định nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, khắc phục được tình trạng “được giá mất mùa, được mùa mất giá”. Tin trưởng vào sự thành công của Đại hội, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông cũng kỳ vọng, sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách thông thoáng hơn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi. 

Đường 23/3, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông)

 

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ và nhân dân Đắk Nông kỳ vọng Đại hội lựa chọn những người xứng đáng, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết để đưa vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhân dân Đắk Nông ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tin rằng, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, sự đồng lòng, quyết tâm từ Trung ương đến địa phương, Đại hội sẽ thành công, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới./.

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh