Cùng với lực lượng coi thi còn có 200 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo hội đồng, giám sát, an ninh, y tế, phục vụ,…Hiện tại, ngành giáo dục đã phổ biến qui chế, tập huấn cho cán bộ tham gia. Mặc dù, kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi do ảnh hưởng dịch Covid -19 nhưng công tác tổ chức, việc bố trí các điểm thi không thay đổi. Thí sinh được tạo điều kiện tốt nhất về thời gian đi lại, tránh việc thí sinh di chuyển xa. Tại các điểm thi, công tác rà soát, bổ sung hạng mục thiếu, bố trí sửa chữa hạng mục hư hỏng được tích cực thực hiện, đảm bảo các qui định về điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự tổ chức kỳ thi ./.

T/h: Lệ Quyên- Thế Anh