Người dân vui mừng khi được nhận tiền hỗ trợ

 

Trong đó, đã chi trả cho 2.560 đối tượng người có công với tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng; chi trả cho 8.926 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 13,4 tỷ đồng, đạt 95,8% ; 62.260 hộ nghèo với số tiền 46,7 tỷ đồng và 37.288 hộ cận nghèo với số tiền gần 28 tỷ đồng. Các địa phương đã triển khai chi trả công khai theo đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng. Hiện nay có 895 trường hợp là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng Covid-19 thành phố Gia Nghĩa đã phê duyệt danh sách và sẽ tiến hành chi trả kịp thời. UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương chưa thực hiện chi trả xong tiếp tục hoàn thành thủ tục hồ sơ, chi trả đúng đối tượng, đúng trình tự thủ tục theo quyết định 15/2020 QĐ-TTG nhằm đảm bảo cho người nhận tiền hỗ trợ kịp thời trang trải khó khăn và phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19./.

                                     

T/h: Trịnh Nga- Văn Chinh