Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, Đội Quản lý thị trường số 4 còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến các đơn vị kinh doanh; vận động 112 đơn vị kinh doanh ký cam kết không vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng, y tế...

 

T/h: Phan Đông-Văn Vân