Theo các thí sinh, đề thi môn Sử khó nhất vì có những phần liên quan đến kiến thức lịch sử thế giới của lớp 11, trong khi đó môn Địa và GDCD kiến thức tập trung lớp 12 và dễ hơn so với đề thi năm ngoái.

Sáng nay, các thí sinh làm bài tổ hợp KHXH gồm Lịch sử - Địa Lý - GDCD
 
Đa số các thí sinh đều cảm thấy đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái
 

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 6.159/6.293 thí sinh dự thi, vắng 134 thí sinh. Kỷ luật phòng thi tại các điểm thi được siết chặt, 13 điểm thi đều thực hiện nghiêm túc các quy định. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh, Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của các cấp và các ngành, các huyện, thị xã.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến, ngày 14/7, Bộ sẽ công bố điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia, chậm hơn 3 ngày so với thời điểm công bố điểm thi của năm 2018.

 Hoàng Duyên – Văn Thắng