Mực nước trung bình tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn khoảng 51%
 

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng số 238 hồ chứa thủy lợi, với dung tích các hồ chứa khoảng 125 triệu m3 nước. Tuy nhiên, do mùa mưa năm 2019 kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm nên lưu lượng nước đổ về các hồ chưa tích đủ nước theo thiết kế; bên cạnh đó do tình trạng hạn hán kéo dài nên đã giảm mực nước tại các hồ chứa. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại dung tích nước các hồ chứa chỉ còn khoảng 51% so với thiết kế. Trong đó, mức nước các hồ chứa ở huyện Cư Jut chỉ còn 13%; Đắk Mil 34%; Krông Nô 46%. Hiện trong tổng số các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã có 35 hồ chứa dưới mực nước chết và 18 hồ chứa bị cạn kiệt nước.

 

T/h: Lê Cung