Toàn tỉnh thiếu 157 giáo viên mầm non, so với các bậc TH, THCS và THPT, đây là bậc học có tỷ lệ giáo viên thiếu nhiều nhất
 

Tình trạng thiếu giáo viên chủ yếu tại các huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Song và thành phố Gia Nghĩa. Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, các địa phương phải thực hiện việc bố trí giáo viên dạy kê, dạy gác, tăng sĩ số học sinh/lớp. Giải pháp này ảnh hưởng đến việc dạy và học ở các trường, ảnh hưởng chất lượng giáo dục, không đảm bảo cho việc phát triển toàn diện ở trẻ. Do đó, ngành giáo dục và các địa phương kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền sớm bố trí chỉ tiêu biến chế tuyển dụng giáo viên, đảm bảo công tác giảng dạy và học tập tại các trường./.

 

T/h: Lệ Quyên