Trong đó, 701 đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, UBND xã, phường, thị trấn nợ 8,7 tỷ; 3 doanh nghiệp nhà nước nợ 13,8 tỷ; khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh có 200 đơn vị với số tiền nợ là 8,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước thì năm nay số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN cao hơn nhiều và có chiều hướng gia tăng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trước thực trạng đó, BHXH tỉnh đã tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu giảm nợ, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Phan Đông