Tính đến ngày 23/10/2019, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT toàn tỉnh đã lên đến trên 70 tỷ đồng. Trong đó, có 4 đơn vị có số tiền nợ lớn, kéo dài, đã khởi kiện ra toà nhưng chưa thu được.

Cụ thể: Công ty TNHH MTV Nam Nung là 19,7 tỷ đồng, Chi nhánh Tây Nguyên Công ty TNHH MTV 508 là 3,4 tỷ đồng, Công ty CP Đông Bắc là 1,25 tỷ đồng, Công ty CP Chế biến gỗ Hưng Thịnh là 943 triệu đồng.

 Nguyên nhân là do một số đơn vị kinh doanh thua lỗ; nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của một số chủ sử dụng lao động còn hạn chế; thời gian khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm kéo dài; việc xử lý vi phạm pháp luật về BHXH chưa kiên quyết, kịp thời....

 T/h: Hoàng Hoa