Đến nay, tổng đàn bò của tỉnh đạt 39 nghìn con. Vùng chăn nuôi bò tập trung chủ yếu tại các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Tuy Đức và Đắk Glong. Việc chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nông hộ sang HTX, trang trại đã dần khắc phục được tình trạng chăn nuôi phân tán, manh mún, đồng thời hạn chế được dịch bệnh, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Theo định hướng, đến năm 2030, tổng đàn bò của tỉnh Đắk Nông đạt trên 62 nghìn con
 

Theo định hướng đến năm 2030, tổng đàn bò của tỉnh Đắk Nông đạt trên 62 nghìn con, trong đó khoảng 24.800 con bò cái sinh sản, gần 37.400 con bò thịt với sản lượng thịt dự kiến trên 9.300 tấn. Để đạt được mục tiêu trên, giải pháp của tỉnh là tập trung cải tạo giống bò theo hướng tăng năng suất và chất lượng. Chú trọng cải tạo đàn bò cái nền bằng các giống bò Brahman đỏ để nâng cao tầm vóc và cải thiện chất lượng thịt. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn chất lượng tốt như cỏ voi, VA06... cũng được khuyến khích phát triển. 

 

T/h: Ngô Lan-Thế Anh