Người dân được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia BHYT
 

Số liệu trên cho thấy, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực sự vẫn còn nhiều điều đáng quan tâm. Trong đó, người dân hoàn toàn tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế là vấn đề cần phải tính đến trong công tác tuyên truyền, vận động về lâu dài. Bởi vì, khi Nhà nước không còn "bao cấp" đóng bảo hiểm y tế cho một bộ phận người dân nữa thì chắc chắn số lượng người tham gia bảo hiểm y tế sẽ sụt giảm và khó lòng đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế.

Tin, ảnh: Hoàng Hoa - Văn Chinh