Cụ thể, cơ sở kinh doanh này bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đình chỉ hoạt động trong thời gian 12 tháng kể từ tháng 11/2019.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cơ sở này phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả thải ra môi trường; đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do hành vi vi phạm gây ra.

                                     

T/h:Trịnh Nga