Qua quá trình xác minh, Đội quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu Nam Giang, tổ 2, thị trấn Vinh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 50 triệu đồng về hành vi vận chuyển xăng dầu nhưng nắp bồn chứa xăng dầu không niêm phong kẹp chì theo quy định.

Phan Đông