Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gặp một số khó khăn nhất định do tác động của dịch Covid 19 nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng, đoàn kết cao của toàn thể nhân dân đã góp phần giảm tối đa thiệt hại do đợt dịch gây ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng ước đạt 6,09%; tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng khá 4,5%, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp sản xuất theo kế hoạch đề ra, tình hình chăn nuôi gia cầm, gia súc tăng mạnh do người dân tái đàn trở lại. Tòan tỉnh có 22/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đạt trên 35%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.256 tỷ đồng, đạt 47% dự toán.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo Tết cho nhân dân, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết TW 6,7 khóa XII, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị
 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đối với những tồn tại trong 6 tháng đầu năm và những giải pháp để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020. Qua đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác động đến kinh tế của tỉnh, tuy nhiên, Đắk Nông quyết tâm giữ nguyên tốc độ tăng trưởng năm 2020 là 7,91%. Ngành kế hoạch đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kịch bản tăng trưởng với các giải pháp cụ thể để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Đình Tuấn đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 

Trước thực trạng phá rừng trong 6 tháng diễn biến phức tạp, tăng 22 vụ và tăng 6,6 ha diện tích, Sở NN và PTNT đang phối hợp với UBND các huyện có diện tích bị phá để triển khai các biện pháp căn cơ, triệt để hơn. Đồng thời từng bước thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, các Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa Nguyễn Đức Nguyên thảo luận về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ 
 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn khẳng định vẫn còn nhiều tồn tại kéo dài trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nguyên nhân là thiếu tinh thần trách nhiệm, các ngành, các cấp chưa phối hợp hiệu quả. Cùng với công tác phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị thì cần phải chú trọng công tác an ninh trật tự, quyết liệt trong phòng chống các tệ nạn xã hội. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, từ đây đến hết năm, các ngành, địa phương phải có giải pháp quyết liệt dể phục hồi kinh tế, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Đặc biệt, phải chuẩn bị các điều kiện để Đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, tạo tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn nghiêm khắc phê bình những tồn tại kéo dài không được các ngành, các cấp phối hợp xử lý triệt để
 

Trong 6 tháng cuối năm, Đắk Nông tập trung phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tăng cường huy động nguồn thu, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid 19 và bệnh bạch hầu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Chú trọng chất lượng công tác nhân sự, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy định, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng