Dự và chỉ đạo Đại hội, có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Diễn, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, UV BTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể đảng viên của 5 đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Đại hội
 

Đại hội đã tập trung trí tuệ, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phấn đấu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 100% đối tượng; 100% địa phương tuyển quân đạt chỉ tiêu; huấn luyện các đối tượng đủ 100% nội dung và thời gian; hàng năm có 80% trở lên cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; 100% tổ chức đảng, cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên  hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV
 

Đại hội xác định 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện: Xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả; Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt.  

Đại hội tham gia nhiều ý kiến có chất lượng, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 13 đồng chí. Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thượng tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Diễn, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội
 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Diễn, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trước hết là Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tích cực nghiên cứu, đề xuất, nâng cao hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để hoàn thành phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng chí Lê Diễn đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, chi bộ và tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên, chiến sỹ với ý chí, quyết tâm cao nhất, đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa IV ra mắt Đại hội
 

 

                     T/h:  Ngô Lan-Xuân Cảnh