Cụ thể là sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình huyện thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng. Đồng thời triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Sau khi sáp nhập, công tác quản lý sẽ được bao quát hơn cả về tình hình sức khỏe nhân dân và tình hình dịch, bệnh trên địa bàn. Ưu điểm của mô hình là tập trung được nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí… Ngoài ra, ngành sẽ giảm được số lượng bác sĩ trước đây làm quản lý để tập trung cho công tác chuyên môn, khắc phục phần nào tình trạng thiếu bác sĩ trong các cơ sở điều trị. Bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, bổ sung trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế cho tuyến cơ sở.

Bảo Ngọc