Tổng vốn các doanh nghiệp đăng ký đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 135 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Hội thảo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) diễn ra tại Đắk Nông vào tháng 7/2020
 

Thời gian qua, để tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, UBND tỉnh đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức hội thảo đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020. Tỉnh cũng tiến hành các trình tự, thủ tục để xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn.

T/h: Vân Ánh