Nội dung thông báo chỉ đạo các giải pháp, nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid -19. Cụ thể:

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe; kêu gọi mỗi người dân phải tự có ý thức chủ động phòng tránh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội; khai báo y tế trung thực, tiếp nhận các thông tin chính thống, bình tĩnh xử lý tình huống, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của tỉnh.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, huy động cộng đồng tham gia vào công tác quản lý dân cư, giám sát ngay tại thôn bon, tổ dân phố khi có người lạ đến địa bàn. Thống kê các hộ gia đình có tiếp xúc với người có nguy cơ.

- Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người dân hạn chế di chuyển, nhất là di chuyển khỏi địa phương đến các địa phương khác đang có dịch.

- Tái thiết lập lại các khu vực Bệnh viện dã chiến nhằm ứng phó với các phương án khẩn cấp trong điều trị Covid-19.

Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra y tế ngay khi người dân từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh, không để vào sâu mới thực hiện. Thực hiện các biện pháp khám sàng lọc, phát hiện, cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ. Rà soát các giải pháp phòng, chống dịch của tỉnh trong thời gian qua để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các điểu kiện cần thiết để triển khai đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến đảm bảo theo yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như chỉ đạo của Trung ương để kịp thời chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế để cho mọi người dân hiểu nguy hại về bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng tránh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ở gia đình, nơi công cộng. Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng và phù hợp với từng địa bàn. Tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về phòng chống dịch.

 

Lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 14, khu Công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút bắt đầu từ 13h00’ ngày 29/7/2020 (Ảnh minh họa)
 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Cư Jút và các cơ quan đơn vị có liên quan thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 14, khu Công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút bắt đầu từ 13h00’ ngày 29/7/2020 (tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ có chỉ đạo tiếp theo); xây dựng phương án thành lập, tổ chức điều hành hoạt động chốt kiểm soát dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; cần huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các đội tình nguyện,... trên địa bàn thực hiện các hoạt động của chốt kiểm soát nhằm bảo toàn lực lượng cán bộ y tế phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh; thường xuyên cập nhật thông tin tại chốt kiểm soát báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông qua Sở Y tế.

Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án phù hợp đối với các phương tiện vận chuyển hành khách di chuyển từ tỉnh đến các vùng đang có dịch; thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách, như: trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, đeo khẩu trang...

 

PTD NEWS