Dạy trẻ học bơi giúp phòng ngừa trẻ đuối nước hiệu quả (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố tùy vào chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước cho người dân bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy bơi, dạy kỹ năng sống và kỹ năng an toàn dưới nước. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ những khu vực nước nguy hiểm, thực hiện cắm biển báo tại các hồ, đập, sông, suối, các vực, hố sâu, hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng và làm hàng rào ở những khu vực có thể xảy ra tình trạng đuối nước. Xử lí nghiêm các cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan đến việc không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm và tử vong cho trẻ em.

 

T/h: Vân Ánh