Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia trong việc phòng, chống dịch tại khu vực biên giới, nhất là tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ đội biên phòng Đắk Nông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại khu vực biên giới
 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý chặt chẽ các đối tượng đang cách ly tập trung, không để người được cách ly đi ra khỏi khu vực cách ly vào cộng đồng, người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly; đồng thời tuyên truyền, động viên người được cách ly tuân thủ nghiêm các quy định tại các khu cách ly tập trung và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, vận động người dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  

 T/h: Xuân Hạnh