Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công  cộng và tại các cơ sở y tế để phòng, chống dịch covid -19
 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người chủ trì, phối hợp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các  biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm  các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm.

Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành  phố triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công  cộng, hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở.

Công an tỉnh xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép; cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh (nếu có), bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong  khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Trường hợp phát hiện ca bệnh Covid-19 tại tỉnh phải thần tốc truy vết, áp dụng các biện pháp, tránh lây lan ra cộng động./.

T/h: Vân Ánh