Trường Đại học công nghệ TP. HCM (HUTECH) thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 02/12 - 06/12 để phòng, chống dịch Covid - 19
 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu triển khai công tác, phòng chống dịch Covid – 19 phù hợp với tình hình hiện nay.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, TP rà soát các trường hợp sinh viên, học sinh và người dân về từ TP.HCM, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thực hiện cách ly, thông báo với cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định trên địa bàn quản lý.

    T/h: Lê Đại