Hang động núi lửa Krông Nô
  

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km, bao trùm trên 6 huyện, thành phố của tỉnh gồm: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và Gia Nghĩa. Việc Công viên Địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu là điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và CVĐC toàn cầu Đắk Nông nói riêng. Đặc biệt, Đắk Nông có nền văn hóa rất đa dạng với 40 anh em dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống riêng. Để khai thác tiềm năng, giá trị văn hóa và giá trị công viên địa chất, các địa phương cũng đã triển khai các biện pháp rất hiệu quả.

Đồng bào bản địa xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa) tổ chức Lễ cúng bến nước

 

Tại TP. Gia Nghĩa, những năm qua, nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như: Lễ cúng lúa mới; Lễ mừng sức khỏe; Lễ cúng bến nước… đã được thành phố Gia Nghĩa phục dựng, tôn tạo. Việc xây dựng các công trình văn hóa truyền thống của đồng bào cũng được thành phố chú trọng. Ông Lê Hà Sơn, Trưởng phòng Văn hóa TP Gia Nghĩa cho biết, nhằm phát huy các tiềm năng về du lịch, địa phương đã đầu tư xây dựng Làng nghề truyền thống xã Đắk Nia, Nhà truyền thống bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, cùng nhiều công trình văn hóa khác. Cùng với các tiềm năng về cảnh quan tự nhiên, để phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu, thành phố Gia Nghĩa đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu.

Bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được thành phố Gia Nghĩa bảo tồn và phát huy

 

Ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Krông Nô xác định phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông là khâu đột phá để tập trung lãnh đạo. Địa phương từng bước xây dựng kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch vùng công viên địa chất.

 

Thác Đray Sáp - một thắng cảnh nổi tiếng trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Hệ thống cảnh quan tự nhiên của Đắk Nông tạo ra những vẻ đẹp thu hút du khách

 

Đắk Nông đề ra một mục tiêu rất rõ ràng là thúc đẩy du lịch và phát triển hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch. Hiện nay, Đắk Nông đã xây dựng 3 tuyến du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung, trong đó chú trọng công tác quản lý nhà nước với di sản; thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các quy định trong quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản; thực hiện Công ước di sản thế giới và các yêu cầu, khuyến nghị của UNESCO. Đắk Nông cũng sẽ sớm hoàn thành đề án khoanh vùng di sản và phương án bảo tồn, phát huy tổng thể các giá trị di sản của CVĐC Đắk Nông, phát triển các sản phẩm để định hướng du lịch cộng đồng và du lịch bền vững tại địa phương. UBND tỉnh cũng đã giao cho các ngành chức năng xác định sản phẩm du lịch của địa phương. Trên cơ sở đó có quy hoạch, có  chính sách kêu gọi đầu tư phát triển.

Hệ thống hang động núi lửa tại Đắk Nông chứa đựng những dấu ấn riêng

 

 Theo quy định, cứ 4 năm một lần, UNESCO sẽ tái thẩm định và đánh giá sự phát triển của từng CVĐC toàn cầu. Bởi vậy, sau những nỗ lực phát triển để có được danh hiệu, Đắk Nông sẽ phải tiếp tục có chiến lược đầu tư, phát triển để bảo vệ và lan tỏa danh hiệu này.

 

 
 
T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng