UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt, lắng nghe và chia sẻ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam. Ảnh minh họa
 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương mình, vận dụng các quy định của pháp luật trong xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến kết quả cuối cùng. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình xử lý những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo quy định.

 

PTD NEWS