Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống có từ lâu đời và tồn tại với sự phát triển của các bon, buôn đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê... Nhờ sự cần cù và khéo léo của đôi bàn tay đã giúp chị em phụ nữ các dân tộc bản địa ở Đắk Nông dệt nên những tấm chăn, bộ áo váy độc đáo với đường dệt mịn màng, hoa văn tinh xảo. Gắn bó với nghề dệt, không chỉ giúp chị em phụ nữ có thêm thu nhập mà còn lưu giữ được nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Tuy nhiên, cũng như một số nghề truyền thống khác, nghề dệt thổ cẩm hiện còn gặp khó khăn về đầu ra, rất cần nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tổ hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống ở bon Pi Nao, xã Nhân Đạo (Đắk R'lấp)

                               

 T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh