Chi cục Phát triển nông nghiệp Đắk Nông có 6 phòng chức năng, 3 Trạm kiểm dịch động, thực vật
 

Chi cục Phát triển nông nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập: Chi cục chăn nuôi và thú y, Chi cục trồng trọt và  bảo vệ thực vật, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Theo Quyết định, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Chi cục trưởng và không quá 2 Chi cục phó với 6 phòng chức năng, 3 Trạm kiểm dịch động, thực vật. Trụ sở Chi cục Phát triển nông nghiệp tại tổ 5, phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa. 

Lệ Quyên